Perşembe, 03 Ocak 2019
  0 Replies
  37.2K Visits
0
Votes
Geri Al
  Subscribe
Popüler konumuz poşetler

Son zamanların en gündem de konusu poşetlerin ücretlendirilmesi ile ilgili bir kaç bilgilendirme yapalım istedik.

Neden böyle bir gerekliliğe gidildi? Aslında geç kalınmış bile sayılabilir mi? Kanun maddesinde yapılan değişiklikler neleri kapsıyor?

Avrupa Birliği ülkeleri çevre, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden naylon torba tüketimi azaltmak için torbalara vergi ödenmesi
ve yasaklanmasına varan önlemler aldı. Dünya genelinde bir yıl içerisinde 300 milyon naylon torba üretilmesi ve bu rakamın her yıl artması Avrupa Birliği ülkelerini harekete geçirdi.

Avrupa ülkeleri böyle bir değişikliğe daha erken yıllar da gitmişti. Naylon poşet denizleri ve deniz hayvanlarını öldürüyor, doğayı ve yaşam alanlarını kirletiyor.Naylon poşetle mücadele bu yüzden birçok ülkenin çevre gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Naylon poşet uzun yıllar marketlerin kasalarında ücretsiz olarak dağıtıldı. Naylon poşetlerin içerdiği polietilen ve polipropilen maddelerinin çevreye verdiği zararın birçok araştırmayla kanıtlanması bu alanda bir dönüm noktası oldu. İşte tam da bu yüzden Almanya'da süper marketlerde naylon poşet yasak değil, ancak genelde ücrete tabi. Bu nedenle tüketicilerin çoğu alışverişe giderken yanına bez poşetleri veya alışveriş çantalarını almayı tercih ediyor.İtalya'da naylon poşet 2011'den bu yana yasak, Fransa'da 2015 Temmuz'dan itibaren süpermarketlerin kasalarında naylon poşetler yasaklandı. İngiltere'de 2015 Yılının Ekim ayında naylon poşetler ücretli hale geldi. Çin'de naylon poşetler 2008 Yılının Haziran ayından itibaren ücretli.Poşet başına yaklaşık 10 cent ücret ödemek zorunda kalmaları Norveçli tüketiciler üzerinde caydırıcı olmadı. Ancak poşetler doğaya bırakılmıyor. Yüzde 80'inden fazlası çöp torbası olarak kullanılıyor.

Ülkemizde bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 01.01.2019 tarihinden itibaren de marketlerde pazarlarda poşetler ücretli olmaya başladı. Kanunda belirtilene göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet,plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi yöntemler kullanılacaktır. Burada üreticiye, ithalatçıya, tüketiciye, satış noktalarına belli başlı bazı yükümlülükler doğmaktadır.

Üreticilerin yükümlülükleri

MADDE 7 - (1) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile üreticiler; üretmiş/ithal etmiş oldukları satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin olarak, Bilgi Sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlüdür.

Satış noktalarının yükümlülükleri

MADDE 8 —(1) Satış noktaları, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla;1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı görsel materyal kullanmakla,Bilgi Sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemekle, plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla, plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunmakla,yükümlüdürler.

Bilgi sistemi ve beyanlar

MADDE 9 - (1) Üreticiler/ithalatçılar tarafından yapılacak beyanlarda; plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, boyut, ambalaj malzemesi cinsi, firma bazında yurt içinde veya yurtdışında kime satıldığı yer almalıdır.

(2) Satış Noktaları tarafından yapılacak beyanlarda; temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve yurtdışı), temin edilen plastik poşet adedi, ağırlığı, kalınlık, satılan plastik poşet adedi ve birim fiyatı yer almalıdır.

Ücretlendirme

MADDE 10 - (1) 1/1/2019 tarihi itibariyle plastik poşetlere uygulanacak asgari ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur.

(2) Plastik poşet satışının yapıldığı işlemlere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi ve poşetlerde barkod kullanılması zorunludur.

Tarh, Tahakkuk ve Tahsilat işlemleri

MADDE 11 - (1) Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on beşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapar.Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödeyeceği geri kazanım katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanır.Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.Kanununun Ek 11 inci maddesi gereği, katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.Ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir.Ek 13 üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.

Sonuç olarak; Kısacık da olsa 2872 Sayılı Kanunda yapılan naylon poşet kullanımına dair değişilik ve daha sonra bunların yükümlüklerinden bahsettiğimizde hayatımıza ne gibi ne gibi etkileri olduğunu kimlerin ne kadar bilgi sahibi olması gerektiği hakkında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Unutmayalım ki dünya sadece bizim yaşadığımız bir yer değil ve bu konuda çevreyi korumak amacıyla atılan bu adıma destek olmalıyız.

Seval ŞENTÜRK
Bu iletiye yanıt yazılmamış!
İlk yazan siz olun!
Yanıtınız
Dosya & görsel >> gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf türleri desteklenir!
· Ekle · Sil
  Upload Files (Maximum 1MB)
Güvenlik Kodu
Lütfen kodu